Hållbar och diversifierad investering i skog.

Eternali är skapat för att ta tillvara de otroliga möjligheter som finns inom området skog. Just nu sker det stora skiftet till bioenergi. Just nu kommer ersättnings­materialen till plast, kolfiber och stål ur de biomaterial som skogen erbjuder. Skog är, lite paradoxalt, en av de mest spännande råvarorna idag.

 

Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog i Brasilien och Baltikum och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att vid årsskiftet genomföra en listning av aktierna på en börs.