Strategi

Eternali har alla nödvändiga kontakter och resurser för att etablera sig i den globala värdekedjan för bioenergi. Syftet med att ta in kapital i Bolaget genom ett antal nyemissioner är att skapa en kapitalbas för att via utgivande av en eller flera obligationer nå tillräcklig finansiell volym för att bli en nischad bioenergileverantör. Detta sker genom att Bolaget via avverkningsrätter, arrenden eller direkt ägande avverkar eukalyptus i Brasilien och skeppar framför allt till bioenergianläggningar i Europa på fasta leveranskontrakt.

dawn forest