Styrelsen

Marcus Jibréus, styrelseordförande – Skog och finans
Marcus har en bred erfarenhet av att investera i skog med ett finansiellt perspektiv genom styrelsearbete i Euroforest AB, Baltic Forest AB och J&O Forest Fund. 

Gustavo Silveira – Bioenergi och Brasilien
Gustavo bor och verkar i Brasilien. Gustavo sitter i styrelsen i intresseorganisationen FAEPA, som skogsexpert. FAEPA är en paraplyorganisation för 132 föreningar inom jord- och skogsbruk samt boskap i delstaten Pará som omfattar 1,2 miljoner kvadratkilometer. Gustavo driver ett rådgivningsföretag kring skogsfastighetstransaktioner, virkestrading och förädling.

 

 

Marcus Jibréus
 

Marcus Jibréus, Styrelseordförande
Skog och finans

Marcus har en bred erfarenhet av att investera i skog med ett finansiellt perspektiv genom styrelsearbete i Euroforest AB, Baltic Forest AB och J&O Forest Fund.

Gustavo Silveira
 

Gustavo Silveira
Bioenergi och Brasilien

Gustavo bor och verkar i Brasilien. Gustavo sitter i styrelsen i intresseorganisationen FAEPA, som skogsexpert. FAEPA är en paraplyorganisation för 132 föreningar inom jord- och skogsbruk samt boskap i delstaten Pará som omfattar 1,2 miljoner kvadratkilometer. Gustavo driver ett rådgivningsföretag kring skogsfastighetstransaktioner, virkestrading och förädling.