Styrelsen

Gustavo Silveira, styrelseordförande
Gustavo bor och verkar i Brasilien. Gustavo sitter i styrelsen i intresseorganisationen FAEPA, som skogsexpert. FAEPA är en paraplyorganisation för 132 föreningar inom jord- och skogsbruk samt boskap i delstaten Pará som omfattar 1,2 miljoner kvadratkilometer. Gustavo driver ett rådgivningsföretag kring skogsfastighetstransaktioner, virkestrading och förädling.

 

 

Andreas Forssell, ledamot och VD
Andreas har drygt 20 års erfarenhet från olika typer av ledande befattningstjänster, främst inom råvaror. Andreas har bland annat varit vd i Tomsk Refining AB, ett bolag med oljeraffinaderiverksamhet i Ryssland, samt kommer senast från en position som vd för Crown Energy AB, ett börsnoterat bolag verksamt inom oljeprospektering samt kommersiella fastigheter i Afrika och mellanöstern. Utöver nuvarande uppdrag som vd för Skogsaktiebolaget Eternali sitter Andreas också i styrelsen för Kopy Goldfield AB som är ett noterat guldproduktions- och prospekteringsbolag med verksamhet i Ryssland, där han även är ordförande i Kopy Goldfield AB:s ESG-kommitté.

 

Kerstin Sundberg, ledamot
Kerstin har en bakgrund som partner på revisionsbyråerna EY och Andersen/Deloitte. Hon var auktoriserad revisor med uppdrag inom industrin, bland annat skogsindustriföretagen Holmen och Stora Enso. Kerstin byggde även upp Transaction Services på Andersen/Deloitte och har därmed en bred erfarenhet av företagsförvärv och IPOs. Kerstin är för närvarande styrelseledamot i Eternali, börsnoterade Starbreeze samt Impero Software (UK) och Världsnaturfonden (wwf.se) och var tidigare även styrelseledamot i noterade Fortnox.

 

Karol Marques, ledamot
Karol bor och verkar i Brasilien. Karol är biolog med doktorsexamen i zoologi. Sedan sju år tillbaka arbetar Karol på den amerikanska non-profit organisationen Conservation International med ansvar för deras projektportfölj i Amazonasregionen. Projekten rör hållbara produktionskedjor, skydd och bevarande av natur och finansieras av internationella organisationer, myndigheter och stora företag. Karol har en unik insikt och erfarenhet av utmaningar och lösningar kring att utveckla och driva en hållbar verksamhet i Brasilien.

 

Daniel Stålbo, ledamot

Daniel bor i Sverie och har en bred erfarenhet både som investerare och styrelseledamot i allt från start-ups till etablerade bolag. Daniel sitter idag i styrelsen för Hammarby Fotboll och Anschutz Entertainment Group Sweden AB (www.aegworldwide.com). Mer om Daniel ser du i denna intervju.

 

 

Gustavo Silveira
 

Gustavo Silveira, Styrelseordförande

Gustavo bor och verkar i Brasilien. Gustavo sitter i styrelsen i intresseorganisationen FAEPA, som skogsexpert. FAEPA är en paraplyorganisation för 132 föreningar inom jord- och skogsbruk samt boskap i delstaten Pará som omfattar 1,2 miljoner kvadratkilometer. Gustavo driver ett rådgivningsföretag kring skogsfastighetstransaktioner, virkestrading och förädling.

Gustavo Silveira
 

Andreas Forssell, ledamot och VD

Andreas har drygt 20 års erfarenhet från olika typer av ledande befattningstjänster, främst inom råvaror. Andreas har bland annat varit vd i Tomsk Refining AB, ett bolag med oljeraffinaderiverksamhet i Ryssland, samt kommer senast från en position som vd för Crown Energy AB, ett börsnoterat bolag verksamt inom oljeprospektering samt kommersiella fastigheter i Afrika och mellanöstern. Utöver nuvarande uppdrag som vd för Skogsaktiebolaget Eternali sitter Andreas också i styrelsen för Kopy Goldfield AB som är ett noterat guldproduktions- och prospekteringsbolag med verksamhet i Ryssland, där han även är ordförande i Kopy Goldfield AB:s ESG-kommitté.

Gustavo Silveira
 

Kerstin Sundberg, ledamot

Kerstin har en bakgrund som partner på revisionsbyråerna EY och Andersen/Deloitte. Hon var auktoriserad revisor med uppdrag inom industrin, bland annat skogsindustriföretagen Holmen och Stora Enso. Kerstin byggde även upp Transaction Services på Andersen/Deloitte och har därmed en bred erfarenhet av företagsförvärv och IPOs. Kerstin är för närvarande styrelseledamot i Eternali, börsnoterade Starbreeze samt Impero Software (UK) och Världsnaturfonden (wwf.se) och var tidigare även styrelseledamot i noterade Fortnox.

Gustavo Silveira
 

Karol Marques, ledamot

Karol bor och verkar i Brasilien. Karol är biolog med doktorsexamen i zoologi. Sedan sju år tillbaka arbetar Karol på den amerikanska non-profit organisationen Conservation International med ansvar för deras projektportfölj i Amazonasregionen. Projekten rör hållbara produktionskedjor, skydd och bevarande av natur och finansieras av internationella organisationer, myndigheter och stora företag. Karol har en unik insikt och erfarenhet av utmaningar och lösningar kring att utveckla och driva en hållbar verksamhet i Brasilien.

Marcus Jibréus

 

Daniel Stålbo, ledamot

Daniel bor i Sverie och har en bred erfarenhet både som investerare och styrelseledamot i allt från start-ups till etablerade bolag. Daniel sitter idag i styrelsen för Hammarby Fotboll och Anschutz Entertainment Group Sweden AB (www.aegworldwide.com). Mer om Daniel ser du i denna intervju.