Strategi

dawn forest

Eternali har alla nödvändiga kontakter och resurser för att etablera sig i den globala värdekedjan för skogsråvara. Syftet med att ta in kapital i Bolaget genom ett antal nyemissioner är att skapa en kapitalbas för att via utgivande av en eller flera obligationer nå tillräcklig finansiell volym för att bli en nischad leverantör av skogsråvara från Brasilien. Detta sker genom att Bolaget via avverkningsrätter, arrenden eller direkt ägande avverkar eukalyptus i Brasilien och skeppar framför till massabruk, pappersbruk eller bioenergianläggningar i Europa på fasta leveranskontrakt.