Presentation av nya styrelsen

delstaten 2021-08-25

Nyval på bolagsstämma 2021

Andreas Forssell, ledamot och tillträdande VD

Andreas har drygt 20 års erfarenhet från olika typer av ledande befattningstjänster, främst inom råvaror. Andreas har bland annat varit vd i Tomsk Refining AB, ett bolag med  oljeraffinaderiverksamhet i Ryssland, samt kommer senast från en position som vd för Crown Energy AB, ett börsnoterat bolag verksamt inom oljeprospektering samt kommersiella fastigheter i Afrika och mellanöstern. Utöver nuvarande uppdrag som vd för Skogsaktiebolaget Eternali sitter Andreas också i styrelsen för Kopy Goldfield AB som är ett noterat guldproduktions- och prospekteringsbolag med verksamhet i Ryssland, där han även är ordförande i Kopy Goldfield AB:s ESG-kommitté.

Kerstin Sundberg, ledamot

Kerstin har en bakgrund som partner på revisionsbyråerna EY och Andersen/Deloitte. Hon var auktoriserad revisor med uppdrag inom industrin, bland annat skogsindustriföretagen Holmen och Stora Enso. Kerstin byggde även upp Transaction Services på Andersen/Deloitte och har därmed en bred erfarenhet av företagsförvärv och IPOs. Kerstin är för närvarande styrelseledamot i Eternali, börsnoterade Starbreeze samt Impero Software (UK) och Världsnaturfonden (wwf.se) och var tidigare även styrelseledamot i noterade  Fortnox.

Karol Marques, ledamot

Karol bor och verkar i Brasilien. Karol är biolog med doktorsexamen i zoologi. Sedan sju år tillbaka arbetar Karol på den amerikanska non-profit organisationen Conservation International med ansvar för deras projektportfölj i Amazonasregionen. Projekten rör hållbara produktionskedjor, skydd och bevarande av natur och finansieras av internationella organisationer, myndigheter och stora företag. Karol har en unik insikt och erfarenhet av utmaningar och lösningar kring att utveckla och driva en hållbar verksamhet i Brasilien.

Omval på bolagsstämma 2021

Gustavo Silveira, ordförande

Gustavo bor och verkar i Brasilien. Gustavo sitter i styrelsen i branschorganisationen FAEPA, som skogsexpert. FAEPA är den brasilianska motsvarigheten till svenska LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Gustavo är vidare Ordförande i Pará:s rådgivande organ för plantageskog. Delstaten Pará är med sina 1,2 miljoner kvadratkilometer lika stort som Norden. Han är också ledamot i den nationella kommissionen för skogs- och jordbruk. Gustavo driver ett rådgivningsföretag kring skogsfastighetstransaktioner, virkestrading och förädling.

Marcus Jibreus, ledamot

Marcus har en bred erfarenhet av att investera i skog med ett finansiellt perspektiv genom styrelsearbete i Euroforest AB, Baltic Forest AB och J&O Forest Fund. Marcus är vidare en av medgrundarna till börsnoterade Avanza Bank.

 

 

 

* * * * *

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se