Pressmeddelanden

Förlängning av avsiktsförklaring

Förlängning av avsiktsförklaring 2021-08-25 Den avsiktsförklaring (LOI) som Eternali ingått tidigare och som tidigare meddelats har i samråd med säljande part förlängts med ytterligare 60 dagar. - Det har helt enkelt tagit längre tid att genomföra vår due diligence...

Presentation av styrelsen

Presentation av nya styrelsen2021-08-25 Nyval på bolagsstämma 2021 Andreas Forssell, ledamot och tillträdande VD Andreas har drygt 20 års erfarenhet från olika typer av ledande befattningstjänster, främst inom råvaror. Andreas har bland annat varit vd i Tomsk Refining...

Andreas Forssell rekryteras som VD till Eternali

Andreas Forssell rekryteras som VD till Eternali2021-06-08 Skogsaktiebolaget Eternali AB är stolta att informera att Andreas Forssell rekryteras till ny VD och samtidigt föreslås som ledamot till styrelsen inför årsstämman 21 juni. Andreas som de senaste sex åren...

Beslut om riktad nyemission

Beslut om riktad nyemission 2021-06-07   Styrelsen har den 2 juni 2021 med stöd i registrerat bemyndigande från stämman beslutat om en riktad nyemission av högst 80 000 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer 149 på förhand utvalda personer. För varje...

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Skogsaktiebolaget Eternali 2021-06-24         Kallelse till årsstämma i Skogsaktiebolaget Eternali Aktieägarna i Skogsaktiebolaget Eternali, org.nr 559247-4976, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 22 juli 2021....

Eternali öppnar representationskontor i Brasilien

Eternali öppnar representationskontor i Brasilient2021-05-04 Som ett led i utvecklingen av Eternali ökar bolaget närvaron i Brasilien med ett representationskontor i Belém, Pará.Kontoret är beläget på Rua 28 de Setembro, i anslutning till en av huvudgatorna i...

Avsiktsförklaring om förvärv av 3 569 ha naturlig skog i Brasilien

Avsiktsförklaring om förvärv av 3 569 ha naturlig skog i Brasilien t2021-04-13 Eternali har idag tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med säljande parter om att förvärva samtliga aktier i det brasilianska bolaget Terra Verde Sustentavel Comercio de Madeiras Ltda som är...

Mer än 400 personer föranmälda

Apportemission - över 400 personer föranmälda  t2021-04-13 Eternali tar löpande emot föranmälningar om att delta i apportemission där personer med skogstillgångar har möjlighet att apportera in dessa till bolaget, efter styrelsens och revisorns godkännande, och...

Eternali inleder samarbete med strategisk miljökonsult

Eternali inleder samarbete med strategisk miljökonsult t2020-12-30 Eternali har anlitat den strategiska miljökonsulten 2050 för att undersöka hur bolagets affärsidé och affärsplan kan optimeras ur ett hållbarhetsperspektiv. Inledningsvis kommer 2050 att göra en...

Andra emissionen stängd

Andra emissionen stängdt2020-12-30 Eternalis andra emission stängde på drygt 3,8MSEK före emissionskostnader och Bolaget tillfördes 54 nya aktieägare.   MER INFORMATION Vänligen kontakta oss på info@eternali.se OM ETERNALI Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är...

IR-KONTAKT

info@eternali.se