Pressmeddelanden

Mer än 400 personer föranmälda

Apportemission - över 400 personer föranmälda  t2021-04-13 Eternali tar löpande emot föranmälningar om att delta i apportemission där personer med skogstillgångar har möjlighet att apportera in dessa till bolaget, efter styrelsens och revisorns godkännande, och...

Eternali inleder samarbete med strategisk miljökonsult

Eternali inleder samarbete med strategisk miljökonsult t2020-12-30 Eternali har anlitat den strategiska miljökonsulten 2050 för att undersöka hur bolagets affärsidé och affärsplan kan optimeras ur ett hållbarhetsperspektiv. Inledningsvis kommer 2050 att göra en...

Andra emissionen stängd

Andra emissionen stängdt2020-12-30 Eternalis andra emission stängde på drygt 3,8MSEK före emissionskostnader och Bolaget tillfördes 54 nya aktieägare.   MER INFORMATION Vänligen kontakta oss på info@eternali.se OM ETERNALI Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är...

Byt in dina skogstillgångar till aktier

Byt in dina skogstillgångar till aktiert2020-12-30 Styrelsen har för avsikt att framöver, med stöd i bemyndigande från bolagsstämman, besluta om en eller flera emissioner med både kontant betalning och betalning genom så kallad apport i form av skogstillgångar. Det...

Eternali anslutet som avstämningsbolag hos Euroclear Sweden AB

Eternali anslutet som avstämningsbolag hos Euroclear Sweden AB2020-12-30 Eternali blev den 2020-05-13 anslutet som avstämningsbolag hos Euroclear AB. Aktien tilldelades ISIN-nummer SE0014402509.   MER INFORMATION Vänligen kontakta Marcus Jibreus, VD:...

IR-KONTAKT

info@eternali.se