Vårt namn

image night sky

”Eternali” – vad är historien bakom det namnet? Jo, vi tänkte att vi ville ha ett namn som spelar an på det eviga, för när det gäller både ekonomisk och klimatmässig avkastning så står skogen för evig avkastning. Vadå ”evig avkastning”, det finns väl ingen evig avkastning? Det är så klart lite tillspetsat, men vi menar att det gör det – om du sköter korten (eller skogen i det här fallet) rätt. Då är både aktieägare och klimatet vinnare. Vi har en lång erfarenhet av att göra just det och med Eternali vill vi utnyttja den unika möjlighet som finns inom den globala värdekedjan för bioenergi.