Apportemission – över 400 personer föranmälda 

t2021-04-13

Eternali tar löpande emot föranmälningar om att delta i apportemission där personer med skogstillgångar har möjlighet att apportera in dessa till bolaget, efter styrelsens och revisorns godkännande, och erhålla aktier i Eternali. I fredags var det drygt 400 personer som hade föranmält deltagande. Värdet på skogstillgångarna, som kommer att fastställas innan apportemissionen, är uppskattningsvis 100 MSEK. Planering pågår för att genomföra apportemissionen innan sommaren.

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se