Kommersiellt skogsbruk i Brasilien

Forest plantation in Brazil
Efterfrågan, som tidigare levererats av naturliga skogar, som har en långsammare tillväxt och svårare avverkning, möts nu till stor del av träd från kommersiella skogar, som har snabb tillväxt och kort rotation. Det är precis det arbetssätt vi haft i Sverige i över 100 år, även om typen av skog och rotationstiden är längre här.

I Brasilien har sektorn en betydande inverkan på ekonomin och står för 6,9% av den industriella bruttonationalprodukten (BNP), genereringen av 3,8 miljoner direkta och indirekta arbetstillfällen och motsvarande cirka 1% av de nationella skatteintäkterna.

Under de senaste sex åren har planteringen av kommersiella skogar vuxit med 19%, totalt 9,895,560 hektar, eukalyptus representerar där 76%, tall 20% och andra arter endast 4%. Av den totala summan är 6,3 miljoner hektar certifierade standarder för skogsförvaltning, vilket garanterar hållbarhet och god praxis på mer än 60% av plantagerna.

Den brasilianska skogsbaserade industrin har flera komparativa fördelar som gör den erkänd över hela världen. Industrin har den högsta produktiviteten per hektar och den kortaste rotationstiden i världen, det vill säga tiden från plantering till avverkning av träden.

Hektar planterade skogar i Brasilien, efter art (2013-2018).
Dessa indikatorer härrör från både klimatförhållanden, mark och nederbörd, liksom från kontinuerliga investeringar från företag för att förbättra skogshantering, teknik och genetiskt material, som genererar växter som är mer resistenta mot skadedjur, har större tillväxt, kvalitet och mängd fibrer. Dessutom finns det ett brett utbud av områden för plantering till konkurrenskraftiga priser, kvalificerad arbetskraft, etablerade kluster och en relevant inhemsk marknad.

När det gäller ägandet av dessa planterade skogsområden ägs 36% av företag inom cellulosa- och papperssektorn, motsvarande 3,56 miljoner hektar, medan 29% ägs av oberoende producenter, motsvarande 2,87 miljoner hektar.

De största eukalyptusplantagerna finns i delstaterna Minas Gerais (26%), Mato Grosso do Sul (15%) och São Paulo (12%), medan de största tallplantagerna ligger i andra delstater som har ett mer gynnsamt klimat för tall.