Sammanfatting av extra bolagsstämma

2022-03-28

Sammanfattning av extra bolagsstämma

 

Bakgrund 

Den 15 mars 2022 genomförde Skogsaktiebolaget Eternali en extra bolagsstämma. Styrelsen har beslutat att inte upprätta en bokslutskommuniké utan istället göra denna sammanfattning av besluten.

Drygt hälften (53,6%) av utestående aktier var representerade på stämman.

 

Beslut

> Ändring av bolagsordningen medförande ökning av gränserna för aktiekapitalet samt uppdelning av aktier (split) 1/10.

> Beslut om nyemission av 2 500 aktier till styrelseledamoten Kerstin Sundberg på emissionskurs 160 SEK.

> Beslut om val av ny ledamot, Daniel Stålbo

> Beslut om incitamentsprogram riktat till Andreas Forssell och Gustavo Silveira om 100 000 teckningsoptioner.

Ovan beslut är under registrering.

IR-KONTAKT

info@eternali.se