Förlängning av avsiktsförklaring

2021-08-25

Den avsiktsförklaring (LOI) som Eternali ingått tidigare och som tidigare meddelats har i samråd med säljande part förlängts med ytterligare 60 dagar.

– Det har helt enkelt tagit längre tid att genomföra vår due diligence men arbetet fortsätter och vi har inte ändrat vår syn på förvärvet, kommenterar Gustavo Silveira.

* * * * *

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se