2022-04-07

Eternali tecknar avsiktsförklaring avseende 13-15MEUR förvärv av plantage i Brasilien med betalning i egna aktier

 

Skogsaktiebolaget Eternali (publ) har tecknat en avsiktsförklaring (så kallad LOI) avseende förvärv av en plantage i norra Brasilien bestående av planterad tropisk ädelskog. Affären värderas till mellan 13MEUR och 15MEUR. Enligt avsiktsförklaringen sker förvärvet med nyemitterade aktier till priset 250 SEK per aktie.

 – Det här förvärvet är en del i vår långsiktiga plan att bygga en stark kapitalbas som vilar på en grund av skog- och marktillgångar i Brasilien, kommenterar VD Andreas Forssell.

 Fastigheten på 1 046 hektar är belägen i kommunen Vigia i delstaten Pará.

– Läget är väldigt attraktivt bara en timme med bil från Eternalis kontor i Belém, delstatens huvudstad, säger Gustavo Silveira, ordförande och COO.

Plantagen är indelad i sex områden med planterade träd integrerat med naturlig skog i en landskapsmosaik som stödjer bio-diversiteten i området. De planterade träden är av typerna teak, paricá, freijó, mahogny och ipe. Även om teak och mahogny är de mest kända trädslagen är de alla tropiska ädelträd som används till exklusiva möbler, golv, fanér och liknande som betingar höga, eller mycket höga priser på marknaden på grund av litet utbud.

 – Det här förvärvet ger inte bolaget färdig eukalyptus. Däremot finns det andra fördelar med denna opportunistiska affär. Vi bygger bolaget långsiktigt och läget är väldigt strategiskt, samtidigt som de värdefulla träden fungerar som vårt eget ”biologiska bankkonto” som vi kan göra uttag från, dvs avverka, när det behövs. Dessutom är tillskottet till eget kapital avsevärt vilket placerar bolaget på en helt ny nivå som motpart till några av de största papper- och massabruken i Europa, såväl som i våra diskussioner med investmentbanker, säger Andreas Forssell.

En extern värderingsfirma specialiserad på skoglig värdering har producerat en vederhäftig rapport som gett styrelsen stöd för de diskuterade villkoren. En full legal due diligence följer nu. Om inte annat avtalas upphör LOI:n att gälla den 1 juni 2022. Aktiepriset 250 SEK avser pris innan split. Den extra bolagsstämman beslutade 15 mars 2022 om split 1:10, vilken nu är under registrering hos Bolagsverket.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se