Eternali tar in 11,9MSEK  – teckningsgrad 149% 

2021-12-10

Pressmeddelande                                                                               10/12-2021

Eternali tar in 11,9MSEK  – teckningsgrad 149% 

 

Styrelsen i Skogsaktiebolaget Eternali (publ) (”Eternali” eller ”Bolaget”) har idag fattat beslut om tilldelning av aktier i kontantemission. Styrelsen kunde vid emissionens stängning den 9 december konstatera att teckningen uppgick till totalt 11,5MSEK, motsvarande 71 866 aktier till kursen 160 kronor. Därtill har styrelseledamoten Kerstin Sundberg anmält att hon tecknar 2 500 aktier, vilket med hänsyn till aktiebolagslagens sk Leo-regler måste ske genom ett stämmobeslut. Total teckning i denna emissionsrunda är således 74 366 aktier, motsvarande 11,9 MSEK. 

Vi är glada för förtroendet som tillkommande aktieägare visar oss och vår tillväxtresa, kommenterar Andreas Forssell, VD.

Styrelsens emissionsbeslut omfattar endast 8MSEK och 50 000 aktier och innehåller ingen överteckningsoption. För att likväl erbjuda aktier till samtliga som anmält intresse att teckna, avser styrelsen att utnyttja emissionsbemyndigandet och fatta beslut om en riktad emission om 21 866 aktier, motsvarande 3 498 560 kronor, vilket utgör det belopp som övertecknats i emissionen. Bakgrunden till beslutet är att Bolaget haft för avsikt och redan kommunicerat att det avser ta in upp till 20MSEK ytterligare från ankarinvesterare, varvid detta utrymme nu nyttjas för att möta det stora intresset från investerare. Arbetet med att söka en ankarinvesterare som passar bolagets vision och strategi fortgår.

 Styrelsen kommer vidare på extra bolagsstämma inom kort föreslå stämman att ledamoten Kerstin Sundberg medges teckna 2 500 aktier, motsvarande 400 000 kronor på samma villkor som den publika emissionen. Aktiebolagslagens sk Leo-regler stipulerar att ett publikt bolag inte kan emittera aktier till en ledamot utan ett stämmobeslut. 

 

Sammanställning emissionsrunda

>Publik Emission om 50 000 aktier motsvarande 8 000 000 kronor i tillfört kapital med beslut inom ramen för tidigare emissionsbeslut per den 18 oktober 2021.

>Riktad emission om 21 866 aktier motsvarande 3 498 560 kronor i tillfört kapital genom nyttjande av bemyndigande.

>Riktad emission om 2 500 aktier motsvarande 400 000 kronor i tillfört kapital genom förslag till beslut på kommande extra bolagsstämma.

Efter genomförandet av ovanstående beslut/emissioner kommer antalet utestående aktier att öka från 1 081 349 till  totalt 1 155 715 aktier. Utspädningseffekten är 6,9%. Antalet tillkommande aktieägare är totalt 67st.

 

 

 

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se