Eternali inleder samarbete med strategisk miljökonsult

t2020-12-30

Eternali har anlitat den strategiska miljökonsulten 2050 för att undersöka hur bolagets affärsidé och affärsplan kan optimeras ur ett hållbarhetsperspektiv. Inledningsvis kommer 2050 att göra en förstudie som belyser olika delar av Eternalis affärsidé och affärsplan. För mer information om 2050, se www.2050.se

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se