Första emissionen stängd

2020-12-30

En första emissionsvända stängde på knappt 6,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionen ligger för registrering hos Bolagsverket varefter aktierna kommer att bokas ut till de som tecknat.

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog i Brasilien och Baltikum och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se