Eternali anslutet som avstämningsbolag hos Euroclear Sweden AB

2020-05-13

Eternali blev den 2020-05-13 anslutet som avstämningsbolag hos Euroclear AB. Aktien tilldelades ISIN-nummer SE0014402509.

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta Marcus Jibreus, VD: mj@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog i Brasilien och Baltikum och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se