Mer än 400 personer föranmälda

ÖVERSIKT AKTIEN PRESSMEDDELANDEN BOLAGSORDNING INVESTMENT MEMORANDUM TECKNINGSSEDEL Apportemission – över 400 personer föranmälda  t2021-04-13 Eternali tar löpande emot föranmälningar om att delta i apportemission där personer med skogstillgångar har möjlighet...

Eternali inleder samarbete med strategisk miljökonsult

ÖVERSIKT AKTIEN PRESSMEDDELANDEN BOLAGSORDNING INVESTMENT MEMORANDUM TECKNINGSSEDEL Eternali inleder samarbete med strategisk miljökonsult t2020-12-30 Eternali har anlitat den strategiska miljökonsulten 2050 för att undersöka hur bolagets affärsidé och affärsplan kan...

Andra emissionen stängd

ÖVERSIKT AKTIEN PRESSMEDDELANDEN BOLAGSORDNING INVESTMENT MEMORANDUM TECKNINGSSEDEL Andra emissionen stängd t2020-12-30 Eternalis andra emission stängde på drygt 3,8MSEK före emissionskostnader och Bolaget tillfördes 54 nya aktieägare.   MER INFORMATION Vänligen...

Byt in dina skogstillgångar till aktier

ÖVERSIKT AKTIEN PRESSMEDDELANDEN BOLAGSORDNING INVESTMENT MEMORANDUM TECKNINGSSEDEL Byt in dina skogstillgångar till aktier t2020-12-30 Styrelsen har för avsikt att framöver, med stöd i bemyndigande från bolagsstämman, besluta om en eller flera emissioner med både...