Byt in dina skogstillgångar till aktier

t2020-12-30

Styrelsen har för avsikt att framöver, med stöd i bemyndigande från bolagsstämman, besluta om en eller flera emissioner med både kontant betalning och betalning genom så kallad apport i form av skogstillgångar. Det kan vara andelar i skogsfonder, aktier i onoterade bolag som äger skog, eller fysisk skogsmark. Styrelsen gör bedömningen av vilka tillgångar som accepteras. I detta skede undersöker Bolaget intresse för att på detta sätt delta i framtida emissioner. Du anmäler intresse genom att fylla i en blankett. Att fylla i och skicka in blanketten innebär ingen förbindelse från din eller Bolagets sida. Däremot säkrar du upp att du får ta del av Erbjudandet, när det väl kommer, utifrån hur tidigt du skickat in din blankett (alla blanketter ankomstregistreras).

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog i Brasilien och Baltikum och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se