Pågående emission förlängd till 5 mars

t2020-12-30

Styrelsen har beslutat att förlänga pågående emission, som skulle avslutats den 19 februari 2021, till den 5 mars kl 15:00.

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog i Brasilien och Baltikum och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se