Bioenergi från skog

Bioenergi från skog
BIOENERGI – DEN EVIGA TILLGÅNGEN

Idag kan det tyckas så självklart att elektricitet eller värme bör skapas av en förnyelsebar råvara, eller en restprodukt (såsom sopor). Det har dock inte alltid varit så och omställningen till bioenergi har, även om den varit stadig, pågått under flera decennier redan. Detta beror på två saker där det första är att el- och värmekraftverk kräver väldigt stora investeringar.

 

DET ÄR NU DET HÄNDER

Den andra faktorn är – och det är nu det blir spännande – att när anläggningarna väl är byggda så slukar de enorma mängder råvara. Om vi tittar utanför vårt lands gränser så har det både konverterats kolkraftverk och byggts nya moderna bioenergikraftverk över hela Europa, bara de senaste fem åren. Just att få ner användningen av stenkol och ersätta med bioråvara har en väldigt stor och positiv miljöpåverkan. Men det är också väldigt bra om man råkar befinna sig i den positionen att man kan leverera bioråvara. Och det är där Eternali kommer in i bilden.

 

BIOENERGI FRÅN SKOG

Bioenergiråvara kan komma från flera källor. Om vi tittar på skogens bidrag kan det ske antingen från restprodukter eller från snabbväxande energiskog, såsom eukalyptus, vilket är Eternalis fokus.

Forest energy
VAD SÄGER FORSKARNA?

Bioenergi är inte en fluga, det är tvärtom själva grund­pelaren i framtidens energiförsörjning. Organisationen Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har i sin rapport Global Warming of 1.5°C gått igenom 85 olika scenarier som leder till målet om ”bara” +1.5°C global uppvärmning. Biomassa anges i snitt (bland alla scenarier) 26% som primärenergikälla år 2050. Det är mer än sol- och vindenergi tillsammans (22%).

Fördelning energikällor 2020-2050
Dessa indikatorer härrör från både klimatförhållanden, mark och nederbörd, liksom från kontinuerliga investeringar från företag för att förbättra skogshantering, teknik och genetiskt material, som genererar växter som är mer resistenta mot skadedjur, har större tillväxt, kvalitet och mängd fibrer. Dessutom finns det ett brett utbud av områden för plantering till konkurrenskraftiga priser, kvalificerad arbetskraft, etablerade kluster och en relevant inhemsk marknad.

När det gäller ägandet av dessa planterade skogsområden ägs 36% av företag inom cellulosa- och papperssektorn, motsvarande 3,56 miljoner hektar, medan 29% ägs av oberoende producenter, motsvarande 2,87 miljoner hektar.

De största eukalyptusplantagerna finns i delstaterna Minas Gerais (26%), Mato Grosso do Sul (15%) och São Paulo (12%), medan de största tallplantagerna ligger i andra delstater som har ett mer gynnsamt klimat för tall.