Beslut om förlängning av anmälningstid

2021-11-23

Pressmeddelande                                                                               23/11-2021

 

Beslut om förlängning av anmälningstid

 

Det har idag kommit till Bolagets kännedom att det emissionsinstitut som Bolaget anlitat för emissionen, Eminova, under perioden 15-18 november haft IT-relaterade problem med de digitala anmälningarna som därmed skapat osäkerhet kring huruvida samtliga digitalt tecknade anmälningar inkommit. Detta är under utredning och de besked Bolaget fått pekar på att problemen är lösta, men för säkerhets skull vill Bolaget förlänga anmälningstiden som annars skulle stänga imorgon.

Upplever du problem med Eminovas digitala anmälan, vänligen mejla eller ring: info@eminova.se eller 08-684 211 00. Ange att det gäller Eternalis emission.

Nya tider som gäller:

Sista anmälningsdag:                                                     3 dec kl 15:00

Tilldelningsbeslut                                                           7 dec

Offentliggörande av utfall                                              7 dec

Utskick av nota med betalningsinstruktion               8 dec

Notera särskilt att du endast anmäler deltagande i emissionen per brev, mail eller digitalt med BankID. Betalning sker senare till Eminovas bankgiro enligt instruktion på notan som skickas ut preliminärt den 8 december.

* * * * *

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se