Avsiktsförklaring om förvärv av 3 569 ha naturlig skog i Brasilien

t2021-04-13

Eternali har idag tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med säljande parter om att förvärva samtliga aktier i det brasilianska bolaget Terra Verde Sustentavel Comercio de Madeiras Ltda som är ensam ägare till skogsfastigheten Fazenda Ponta Grande i kommunen Almeirim i staten Pará i norra Brasilien.

       Om affären fullföljs som planerat är detta ett förvärv som exakt passar in I bolagets strategi att vara en modern leverantör av skogsråvara och samtidigt respektera vår miljö och artrikedom. Vi ser denna skogsfastighet som något av vår egen biodiversitetsbank, säger Gustavo Silveira, ordförande.

Fakta om fastigheten

Areal: 3 569 ha

Volym: Cirka 210,000 kbm

Trädslag: Blandat bestånd av naturlig skog

Avverkningsrätt: Första avverkning begränsad, enligt statliga hållbarhetsregler, till 30 kbm/ha, det vill säga 107 070 kubikmeter. Andra avverkning kan ske i perioden 10 – 35 år efter den första och är begränsad till 21 kbm/ha eller 74 949 kbm. Avverkning är selektiv och bara tillåten efter att miljömyndigheten godkänt avverkningsplanen som ska visa att hållbar avverkning kan ske med hänsyn till natur, fauna och flora.  

Fakta om avsiktsförklaringen

Giltighetstid: 120 dagar för full due diligence och framtagande av slutligt köpeavtal

Betalning: 20% kontant 80% i nyemitterade aktier i Eternali till pris 200SEK/aktie.

Köpeskilling: Offentliggörs ej i detta skede.

 

 

En förutsättning för affärens genomförande är att den redan påbörjade legala genomgången av målbolaget samt genomgången av skogsfastigheten inte påvisar några väsentliga varningsflaggor. Bolagets legala ombud i transaktionen är Stüssi-Neves Advogados i Rio de Janeiro.

 

För ytterligare frågor vänligen sänd epost till info@eternali.se

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se