Eternali öppnar representationskontor i Brasilien

t2021-05-04

Som ett led i utvecklingen av Eternali ökar bolaget närvaron i Brasilien med ett representationskontor i Belém, Pará.
Kontoret är beläget på Rua 28 de Setembro, i anslutning till en av huvudgatorna i staden. Belém är huvudstad i delstaten Pará och en knutpunkt för handel med virke och andra råvaror i regionen.

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se