Pågående emission förlängd till 5 mars

ÖVERSIKT AKTIEN PRESSMEDDELANDEN BOLAGSORDNING INVESTMENT MEMORANDUM TECKNINGSSEDEL Pågående emission förlängd till 5 mars t2020-12-30 Styrelsen har beslutat att förlänga pågående emission, som skulle avslutats den 19 februari 2021, till den 5 mars kl 15:00.  ...

Byt in dina skogstillgångar till aktier

ÖVERSIKT AKTIEN PRESSMEDDELANDEN BOLAGSORDNING INVESTMENT MEMORANDUM TECKNINGSSEDEL Byt in dina skogstillgångar till aktier t2020-12-30 Styrelsen har för avsikt att framöver, med stöd i bemyndigande från bolagsstämman, besluta om en eller flera emissioner med både...