Andreas Forssell rekryteras som VD till Eternali

2021-06-08


Skogsaktiebolaget Eternali AB är stolta att informera att Andreas Forssell rekryteras till ny VD och samtidigt föreslås som ledamot till styrelsen inför årsstämman 21 juni.

Andreas som de senaste sex åren varit VD i Crown Energy AB, noterat på NGM Main Regulated, vill nu vara med och bryta ny mark inom råvarusektorn med ett starkt ESG-fokus och hållbara affärer.

– Vi är oerhört glada att Andreas delar vår syn på hållbara affärsmodeller för råvaror och fokus på ESG och de globala klimatmålen. I det pågående skiftet från fossilt till hållbart är träråvara en drivande omställningskraft. Dessutom tar Andreas med sig värdefull erfarenhet generellt från råvarubaserad och internationell verksamhet, men även börserfarenhet, säger Marcus Jibreus, grundare.

Andreas utvecklar sin syn:

– Jag älskar råvaror, därför är det så spännande att vi är mitt inne i ett skifte för råvaror. Vad oljan var för 1900-talet, kommer trä vara för 2000-talet. Det är en insikt som kommit till mig under diskussioner jag haft med Eternali. Efter en Harvard-kurs i ”Sustainable Business Strategy” har dessa insikter förstärkts: Jag vill därför lägga mina kommande år på att bygga ett råvarubolag med ESG-fokus där trä är den hållbara råvaran för framtiden. Jag vill dessutom vara med och ta Eternali till börsen då detta skulle bli ett unikt listat bolag.

Eternali har en tydlig och hållbar strategi baserad på att leverera träråvara från Brasilien – där den biologiska tillväxten är fem gånger högre än i Sverige – till massabruk och biokraftanläggningar i Europa på fasta leveranskontrakt. Hållbart och lönsamt. Ju längre skiftet från plast till papper kommer – desto större blir efterfrågan på förnybar träråvara. Ju fler kolkraftverk som konverteras till bioenergi, ju fler plastflaskor som blir träfiberbaserade flaskor, och så vidare – desto större blir efterfrågan på massa och bioenergiråvara.

Andreas föreslås som ledamot till bolagsstämman den 21 juni och tillträder positionen som VD i samband med nuvarande anställnings upphörande, men allra senast från och med 1 januari 2022.

 

* * * * *

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se