Aktieägare per 30 sep 2021

cirka 230.

Skogsaktiebolaget Eternali är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress: Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm.

Aktien har ISIN-nummer SE0014402509.

Eternalis aktie handlas inte idag på någon oreglerad eller reglerad marknad. Det är Bolagets avsikt att ansöka om sådant upptagande vid lämpligt tillfälle i Bolagets utveckling.

IR-KONTAKT

info@eternali.se