Eternali ansöker om godkännande av Prospekt

2020-03-02

Eternali inlämnade den 2 mars ett Prospekt till Finansinspektionen avseende Bolagets Erbjudande till andelsägarna i J&O Forest Fund Ltd.

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta Marcus Jibreus, VD: mj@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog i Brasilien och Baltikum och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

Marcus Jibréus, VD

Telefon
070-868 52 84

E-post
info@eternali.se